Aanbieden van stapelfinanciering

De vroegere ondernemer had maar één manier om de financiering rond te krijgen en dat was om bij de bank aan te kloppen. Daar waar men vroeger nog vrij snel een lening kon krijgen is het in deze tijd een heel stuk moeilijker geworden. De ondernemer van nu is tegelijkertijd ook een stuk minder afhankelijk geworden van de bank, door de komst van diverse andere financieringsvormen. Dit betekent dat er diverse wegen te bewandelen zijn om de financiering voor uw project rond te kunnen krijgen. Geen man overboord dus wanneer de bank niet het complete bedrag wil financieren en voor alsnog geen reden om uw plan noodgedwongen te laten varen.

Risicospreiding als groot voordeel

Het stapelen van verschillende financieringsvormen, dat wordt er bedoeld met stapelfinanciering. Deze vorm van financiering wordt met name ingezet voor projecten waarbij grote bedragen gemoeid zijn. Stapelfinanciering wordt steeds meer ingezet als financieringsvorm en kent risicospreiding als grote voordeel. Hierdoor bent u niet meer van één partij afhankelijk. Ook banken hebben vaak wel oren naar deze vorm van financieren. Wanneer banken zien dat u het vertrouwen heeft van diverse investeerders via crowdfunding, dan is de kans aanzienlijk dat de banken ineens wél mee willen werken aan het verstrekken van een (deel)financiering.

Gecombineerde vormen mogelijk

We geven u graag een indicatie van een aantal van de mogelijkheden waar talloze combinaties van kunnen worden gemaakt.
• Crowdfunding
• Factoring
• Informal investors
• Participaties
• Leasing

Welke combinatie het beste werkt, dat verschilt per ondernemer. We onderzoeken dit graag samen met u.

Goedkeuring van het business plan

Om te kunnen stapelen is het hebben van een goed business plan belangrijk. Dit plan gaat eerst langs een beoordelingscommissie die het plan zal beoordelen aan de hand van diverse punten. Wordt deze goedgekeurd, dan kan er worden nagedacht over een geschikte financieringsvorm. Samen met u bekijken we de mogelijkheden, waarbij we gebruik maken van onze expertise op dit gebied. Wat uniek is te noemen is dat wij onze eigen groep met investeerders hebben. Deze investeerders kunnen een cruciale rol spelen in het rondkrijgen van de financiering. We vertellen u hier graag alles over in een persoonlijke gesprek. Geïnteresseerd geworden? Neem dan gewoon eens contact met ons op!